Kontaktirajte nas
+381 11 4064 187       +381 11 4069 978
Radno vreme
Ponedeljak-Petak 8:30-16:30

Upravno i stanarsko pravo

UPRAVNO PRAVO:

-Zastupanje u upravnim sporovima pred Upravnim sudom;

-Zastupanje u upravnim postupcima pred organima uprave;

-Zastupanje pred Sekretarijtom za legalizaciju objekata u postupku legalizacije nezakonito izgrađenih objekata.

 

STANARSKO PRAVO:

 

-Zastupanje u postupku otkupa stana i prenosa dugoročnog zakupa na stanu na člana porodičnog domaćinstva zakupca u cilju otkupa stana u državnoj svojini;

-Zastupanje pred Republičkom direkcijom za imovinu i Sekretarijatom za imovinske i pravne poslove.