Kontaktirajte nas
+381 11 4064 187       +381 11 4069 978
Radno vreme
Ponedeljak-Petak 8:30-16:30

Parnični, vanparnični i postupak izvršenja i obezbeđenja potraživanja

PARNIČNI POSTUPAK

-Zastupanje fizičkih i pravnih lica u svim vrstama parničnog postupka,

-Zastupanje fizičkih i pravnih lica u sporovima sa bankama.

 

VANPARNIČNI POSTUPAK

 

-Zastupanje fizičkih i pravnih lica u svim vrstama vanparničnog postupka.

 

POSTUPAK IZVRŠENjA I OBEZBEĐENjA POTRAŽIVANjA

 

-Preduzimanje svih pravnih radnji u postupku prinudnog izvršenja potraživanja u ime i za račun izvršnog poverioca, a u cilju efikasne naplate potraživanja od izvršnog dužnika i zaštite prava i interesa izvršnog poverioca.