Kontaktirajte nas
+381 11 4064 187       +381 11 4069 978
Radno vreme
Ponedeljak-Petak 8:30-16:30

Prekršajno pravo i privredni prestupi

PREKRŠAJNO PRAVO I PRIVREDNI PRESTUPI

-Zastupanje fizičkih i pravnih lica u prekršajnom postupku, izrada pisane odbrane od strane branioca i preduzimanje svih pravnih radnji potrebnih za zaštitu prava i interesa okrivljenog lica, odnosno odgovornog lica u okrivljenom pravnom licu.